Kompaniýa hakda

kompaniýamyz dünýä bazaryndaky kompýuter aç-açan gümmez önümleriniň giňişleýin hyzmat üpjünçisine öwrüldi.

Hytaýyň Guangdong welaýatynyň Guanç Guangzhouou şäherinden, açyk polikarbonat gümmezleri dizaýn etmekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşen önümçilik kompaniýasydyrys.Häzirki wagtda kompaniýamyzda 60-dan gowrak adam bar, şol sanda 12 dolandyryjy we dizaýner;Kompaniýanyň ussahanasy 8000 inedördül metre barabar bolup, ösen integrirlenen termoforming enjamlary, CNC bäş okly oýma enjamy, hemişelik temperatura we çyglylyk enjamlary, alýumin egilmek we timarlamak we ş.m.

  • BIZIAR TEAR
  • takmynan_1
  • takmynan_2
  • takmynan_3